Dit statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Roofing Service Nederland B.V. met haar eventuele deelnemingen en gelieerde maatschappijen, hierna gezamenlijk aan te duiden als Roofing Service.

Verwerking van persoonsgegevens door Roofing Service

Wij hechten eraan dat onze dienstverlening open, eerlijk en transparant is. In dit kader vinden wij het belangrijk dat u precies weet welke persoonsgegevens Roofing Service verzamelt en voor welke doeleinden we deze persoonsgegevens gebruiken. In dit statement beschrijven wij dit op een overzichtelijke manier. Roofing Service staat ervoor in dat persoonsgegevens op een zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de wet- en regelgeving worden verzameld, gebruikt en verwijderd.

Dit statement kan van tijd tot tijd wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele statement kunt u vinden op onze website: https://www.roofingservice.nl/privacy/

Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door Roofing Service verwerkt voor de volgende doeleinden. De gegevens worden alleen voor deze doeleinden gebruikt en bewaard.

 1. Het uitvoeren van overeenkomsten
  Wij verwerken persoonsgegevens om overeenkomsten die we sluiten met opdrachtgevers, leveranciers, onderaannemers en werknemers te kunnen uitvoeren.
 2. Voor marketingactiviteiten
  Wij verwerken persoonsgegevens in het kader van marketingactiviteiten.
 3. Afhandeling van de door u gevraagde informatie of publicaties;
  Indien u meer informatie wenst over onze dienstverlening of op de hoogte wilt worden gehouden van onze producten dan verwerken wij uw gegevens om u reactie te kunnen geven.
 1. Het verbeteren van de website en dienstverlening van Roofing Service
  Dit doen we op twee manieren direct (bijv. de gegevens die u aan ons versterkt via onze website) en indirect (via cookie technologie). Onze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies om de bezoekerservaring te optimaliseren.

Welke grondslagen zijn van toepassing?

Roofing Service verwerkt uitsluitend persoonsgegevens als daarvoor een wettelijke grondslag bestaat, zoals voorgeschreven wordt in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De volgende grondslagen zijn van toepassing:

 1. Uitvoeren van overeenkomsten
  Dit geldt voor persoonsgegevens die wij verwerken van opdrachtgevers, kopers, huurders, onderaannemers en leveranciers met wie wij een overeenkomst hebben gesloten in het kader van ontwikkeling, bouw, verhuur en Service- en onderhoudscontracten.
 2. Gerechtvaardigd belang
  Roofing Service heeft een gerechtvaardigd belang om klanten te werven en relaties te onderhouden persoonsgegevens te verzamelen.
 3. Toestemming van betrokkenen
  Voor het gebruik van (analytische) cookies vragen wij toestemming aan de betrokkenen.

 

Voldoen aan wettelijke verplichting

Roofing Service dient persoonsgegevens te verwerken vanwege een aantal wettelijke verplichtingen, zoals de Fiscale Bewaarplicht, de Invorderingswet 1990, de Wet Arbeid Vreemdelingen en de wet op de Identificatieplicht.

Hoe lang bewaart Roofing Service uw persoonsgegevens?

Roofing Service bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze statement genoemde doelen te bereiken.

 

 • De bewaartermijn van onze administratie is zeven jaar, overeenkomstig met de wettelijke verplichting. Dit is inclusief de met u gesloten overeenkomsten en de termijn gaat in nadat de overeenkomst is beëindigd.
 • Wanneer u ons een e-mail stuurt of een vraag stelt via een contactformulier, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.
 • Gegevens voor marketingactiviteiten worden maximaal 1 jaar bewaard, nadat er contact is geweest in het kader van het aanbieden van producten of diensten.

Inzage, wijziging, verwijderen of afschermen van persoonsgegevens

Als u wilt weten welke persoonsgegevens Roofing Service van u verzamelt en gebruikt, kunt u hiervoor een verzoek indienen. Tevens heeft u het recht:

 

 • Om uw persoonsgegevens te corrigeren of te verwijderen,
 • Om uw toestemming voor gegevensverwerking in te trekken,
 • Om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Roofing Service,
 • Op gegevensportabiliteit. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij in elektronische vorm van u beschikken, naar u of een andere, door u genoemde organisatie te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, bezwaar of gegevensoverdraging sturen naar info@roofingservice.nl. We reageren binnen vier weken op uw verzoek.

 

Heeft u een klacht over de wijze waarop Roofing Service uw persoonsgegevens verwerkt, dan kunt u dit melden bij info@roofingservice .nl. Mocht dit niet tot het gewenste resultaat leiden, dan kunt u ook een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hen bereiken via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Cookies

Roofing Service wil de allerbeste kwaliteit aan haar klanten leveren. Daarom maakt de website van Roofing Service gebruik van cookies, zodat wij onze klanten zo goed mogelijk van dienst kunnen zijn.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine bestanden die op uw computer worden opgeslagen om uw voorkeuren tijdens het surfen te onthouden. Cookies slaan nooit uw naam, adres, leeftijd of andere persoonsgegevens op. Alleen uw voorkeuren en interesses aan de hand van uw surfgedrag worden opgeslagen. Bij uw volgende bezoek met hetzelfde apparaat wordt de informatie in dit tekstbestand geraadpleegd, zodat wij u kunnen herkennen. Cookies brengen de veiligheid van uw computer niet in gevaar.

Welke cookies gebruikt de site van Roofing Service?

Op deze website worden functionele, analytische en tracking cookies gebruikt:

Functionele cookies

Anonieme cookies die gebruikers in staat stellen onze site te bekijken, de functies op de website te gebruiken en toegang tot beveiligde gedeelten te krijgen. De informatie die door deze cookies wordt verzameld, mag niet voor marketingdoeleinden worden gebruikt. Als het gebruik van dit type cookie niet wordt toegestaan, kunnen meerdere gedeelten van de site niet worden gebruikt.

Analytische cookies

Onze site maakt gebruik van dienstverlening van Google Analytics voor websiteoptimalisatie- en marketingdoeleinden. Hiervoor worden cookies gebruikt op roofingservice.nl. Google verzamelt gegevens over het surfgedrag van gebruikers van www.roofingservice.nl, slaat deze gegevens op uw apparatuur op en heeft toegang tot die opgeslagen gegevens. Ook worden statistieken van gebruikers door WordPress stats bijgehouden.

Tracking cookies

Roofing Service gebruikt een socialmedia tracker Addtoany om de blogs op de website te kunnen delen op LinkedIn en bij te kunnen houden wie er via deze route op de website is gekomen.

Hoe zet u cookies uit?

Als u aan de hand van het bovenstaande besluit cookies te willen blokkeren, kunt u dat voor de door u gebruikte browser doen. Let op, cookies worden voor elke computer waar u op werkt gebruikt. Als u meerdere computers gebruikt, dient u dit proces per computer te herhalen.

Contactgegevens

Telefoon
(0575) 56 55 55

Fax
(0575) 56 55 77

Adres
Mercuriusweg 37
6971 GV Brummen

Postadres
Postbus 4217
7200 BE Zutphen

E-mail
info@roofingservice.nl

KVK: 08117145