Dakrenovatie Rensa Groep

 In Geen categorie

Als gevolg van klimatologische veranderingen zijn regenbuien tegenwoordig korter, maar frequenter en veel heviger dan vroeger. Gebouwen van enkele tientallen jaren oud zijn hier doorgaans niet meer voldoende op toegerust als het gaat om de afvoer van hemelwater vanaf het dak. In 2014 besloot de Rensa Groep om de waterhuishouding van al haar panden in eigendom naar een toekomstbestendig niveau te brengen. Roofing Service bleek dé aangewezen partner hiervoor. 

Waar alle daken van de locaties in Didam en Doetinchem al waren gerenoveerd en verbeterd, wachtte nog één uitdaging in de 2e helft van 2016: de renovatie en verbetering van een 9.000m2 groot dakvlak van een distributiecentrum. De uitdaging betrof het slopen van het aanwezige dakpakket, wat bestond uit isolatie en meerdere lagen dakbedekking. Vervolgens werd er op patroon gelegde afschotisolatie en de nieuwe dakbedekking aangebracht. Ter afsluiting werden ruim 100 afvoeren en trechters van het nieuwe afwateringssysteem (pluvia) ingeplakt.

 

Al met al een reusachtige klus, waar een complete ploeg vakkundige dakdekkers van RoofingService bijna een half jaar aan heeft gewerkt, terwijl de logistieke operatie in het distributiecentrum ongestoord door kon blijven gaan. Echt vakwerk, mede dankzij de goede afstemming tussentijds en het flexibel inspelen op veranderlijke (weers)omstandigheden.

 

Met RoofingService als partner in deze renovaties en het jaarlijks onderhoud van de daken, is onze waterhuishouding weer klaar voor de toekomst. Meer dan een zorg minder!

 

Rik van Beek

Rensa Groep

Recent Posts

Leave a Comment

Dakveiligheid Roofing Service