Realisatie brandscheiding Brusselsepoort te Maastricht

 In Geen categorie

Begin 2018 heeft R.S.N. een brandscheiding aangebracht op het dak van winkelcentrum Brusselsepoort. Medio 2016 is het bestaande winkelcentrum in het bezit gekomen van een nieuwe eigenaar. De nieuwe eigenaar is direct gestart met het realiseren van de noodzakelijke voorzieningen, een aanvullende brandscheiding van 30 minuten WBDBO conform Bouwbesluit.

Om te voorkomen date een éénmaal ontstane brand zich onbeperkt uit kan breiden, dient het gebouw onderverdeeld te worden in brandcompartimenten. De brand mag zich daarbij niet uitbreiden naar een ander brandcompartiment op hetzelfde gebouw of naar een brandcompartiment van een naast gelegen gebouw. Om dit te voorkomen wordt er in het Bouwbesluit tussen twee brandcompartimenten een zogenaamde WBDBO eis gesteld.
Of te wel de Weerstand tegen BrandDoorslag en BrandOverslag.

Tijdens de opnamen van het gebouw werd geconstateerd dat de dakopbouw bestond uit twee varianten. Een variant met mevriet houtbeton dakplaten en een variant met stalen dakplaten. Voor beiden varianten werden twee verschillende oplossingen m.b.t. de brandwerendheid op het dak uitgewerkt. Het gedeelte met houtbeton werd voorzien van een strook 500mm steenwol isolatie (brandklasse A1). Hierop werd een nieuw twee laags dakbedekking met BroofT1 certificaat aangebracht en ten slotte een strook betontegels over een breedte van 1.000mm. De variant met stalen dakplaten werd voorzien van steenwol firestop cannelure vulling en een strook 1.000mm steenwol isolatie (brandklasse A1). Hierop werd tevens een nieuw twee laags dakbedekking met BroofT1 certificaat aangebracht en een strook betontegels over een breedte van 1.000mm.

De toegepaste steenwol dakisolatie is onbrandbaar, veroorzaakt vrijwel geen rookontwikkeling, geen giftige gassen bij brand en veroorzaakt geen flash-over. Het bezit de beste brandreactieclassificatie Euro-brandklasse A1, volgens NEN-EN 13501-1. De nieuwe twee laags dakbedekking heeft een BroofT1 – vliegvuurbestendigheid certificaat. Vooral bij een brandoorzaak van buitenaf, het zogenaamde vliegvuur, zijn er mogelijkheden om met een dakbedekking een bescherming te bieden die de verspreiding van het vuur tegenhoudt of vertraagt. Deze bescherming wordt aangeduid als vliegvuurbestendigheid.

Mede door Roofing Service Nederland B.V. kan er veilig en zonder zorgen voor brandoverslag gewinkeld worden in winkelcentrum de Brusselsepoort te Maastricht.

Recent Posts

Leave a Comment

Mileustraat Roofing Service NederlandDakbedekkingsproject in Arnhem door Roofing Service