Roofing Service Nederland B.V. realiseert Milieustraat

In het kader van het milieumanagementsysteem, is April j.l. een milieustraat gerealiseerd achter het magazijn van Roofing Service Nederland B.V.

Mileustraat Roofing Service Nederland

Door deze milieustraat word al het afval nu gescheiden in de verschillende afvalcontainers welteverstaan:

  • Karton,
  • Hout,
  • Plastic,
  • IJzer,
  • Grind/Puin,
  • BSA(Bouwsloopafval),
  • Bitumineus dakafval.

De Gemeente Brummen heeft onlangs een milieucontrole uitgevoerd bij Roofing Service Nederland B.V. deze controle is zeer positief verlopen.