Groendak draagt bij aan een verbeterde leefomgeving

 In Geen categorie

Groene daken mogen zich verheugen in een toenemende belangstelling. Deze ontwikkeling past bij de eveneens groeiende belangstelling voor duurzaamheid. Onderstaand een 10-tal voordelen van het groendak.

1.
Een groen dak is koel

Een groendak koelt en kan de binnentemperatuur met circa 5 graden verlagen.

2.
Vermindering Urban Heat Island Effect (UHI)

Een groendak is één van de meest effectieve manieren om de omgevingstemperatuur in stedelijke gebieden te verlagen. Volgens onderzoek (Tyndall Centre for Climate Change) is er >10% groen in steden nodig om het UHI Effect te verminderen.

3.
Verlaging van de druk op het rioolstelsel

Groendaken houden jaarlijks 60 tot 80 procent meer water vast dan een bitumen dak.

4.
Filtering van giftige stoffen, fijn stof en CO2

Onderzoek heeft aangetoond dat groene daken in staat zijn om 95% van cadmium, koper, lood en zink op te nemen.

5.
Toenamen van biodiversiteit in de stad

Een groendak werkt mee aan het behoud of herstel van bedreigde diersoorten en planten, zoals vogels, bijen en insecten.

6.
Geluiddemping

Groendaken hebben door hun massa een geluiddempende werking.

7.
Verbetering leefklimaat in stedelijke gebieden

Een groendak brengt de natuur terug in de stad.

8.
Langere levensduur van het dak

Een groendak gaat langer mee, de levensduur van een normaal bitumen dak is 15 tot 25 jaar, een groendak heeft het dubbele met een levensduur verwachting van 30 tot 50 jaar.

9.
Opzetten eigen voedselproductie

Op een groendak kan men eigen voedsel verbouwen.

10.
Waarde verhoging woning of pand

Een groendak is waarde verhogend voor het gebouw zelf en voor omringende gebouwen.

Groendaken zijn onder te verdelen in 2 categorieën; extensieve en intensieve groendaken. Onder een extensief groendak scharen wij groendaken met vegetaties die zichzelf grotendeels in stand (kunnen) houden en zich verder ontwikkelt zonder al te veel onderhoud. Een extensief groendak heeft een opbouwdikte tussen de 4 en 17cm en een gewicht tussen de 30 en 220 kg/m²
Dit soort groendaken wordt vaak samengesteld uit een combinatie van sedums, grassen, kruiden of waardplanten.

Een intensief groendak kan vergeleken worden met een normale tuin. Daarom wordt een intensief groendak ook wel een tuindak of daktuin genoemd. Een intensief groendak heeft een opbouwdikte tussen de 15 en 150cm met een gewicht van 300 tot soms meer dan 1.500 kg/m².

De begroeiing bestaat uit struiken en bomen, vaak in combinatie met bodembedekkers. De begroeiing vraagt daarom ook om intensief onderhoud voor de instandhouding van de beplating.

Een Biodiversiteitspakket is een ecologische toevoeging op het groen dak. Hiermee wordt op een eenvoudige wijze de biodiversiteit op het groen dak verhoogt. Het pakket bestaat uit zand, grind, bonte maaskeien, eiken boomstammetjes, een insectenhotel en een biodivers plantenpakket. De zorgvuldig geselecteerde producten hebben een gunstige invloed op het leefklimaat van vogels, bijen, vlinders en andere insecten. Het biedt nestgelegenheid, beschutting en voeding.

Ook voor een groen dak is Roofing Service Nederland b.v. uw partner voor uitvoering en advies. Samen met een IKO Roof Compact Daksysteem zorgen wij voor een volledige ontzorging en het beste onderliggende daksysteem voor groen daken omwille van de zekerheid van waterdichting.

Of kom eens langs in ons Experience Center, waar u kennismaakt met alle dakconcepten van Roofing Service.

Recent Posts

Leave a Comment

bedrijfswagen roofing serviceroofing service compilatie