Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen bij Roofing Service Nederland

 In Geen categorie

Verklaring omtrent de principes van en over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Bedrijfsprofiel
Roofing Service Nederland B.V. – landelijk opererend dakdekkersbedrijf gevestigd in Nederland een sterke speler in de Nederlandse dakbedekkingsbranche. Voor al uw baanvormige kunststof en bitumineuze dakbedekkingssystemen. Met een landelijke dekking zijn wij vooral actief op het gebied van planmatig onderhoud, vernieuwen of vervangen van diverse soorten dakbedekkingssystemen op platte en licht hellende daken van kleine tot zeer omvangrijke projecten. Tevens zijn wij sterk op het gebied van service en oplossen van lekkageproblemen.

Scope voor FIRA
Roof placement, maintenance and replacement activities by Roofing Service Nederland B.V. (chamber of commerce 8117145) in the Netherlands.

Ons Commitment
Roofing Service Nederoland B.V. onderschrijft het belang van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wij zetten ons in voor de belangen van onze klanten, medewerkers, aandeelhouders en de gemeenschap door praktische toepassingen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).
Wij onderschrijven de principes van maatschappelijk verantwoord ondernemen. We committeren ons aan:

  • Aansprakelijkheid: aansprakelijk zijn voor de impact van onze activiteiten op de gemeenschap, de economie en de omgeving;
  • Transparantie: open zijn over onze besluiten en activiteiten die impact hebben op de gemeenschap en de omgeving;
  • Ethisch gedrag: te allen tijde vertonen van ethisch gedrag;
  • Respect voor belanghebbenden: respecteren, in acht nemen en reageren op de belangen van onze belanghebbenden;
  • Respect voor wetgeving: respecteren van geldende wet- en regelgeving;
  • Respect voor internationale gedragsnormen: respecteren van internationale gedragsnormen, in combinatie met het respect voor de wet- en regelgeving;
  • Respect voor rechten van de mens: respecteren van de rechten van de mens en erkennen van zowel de belangrijkheid als de alomvattendheid daarvan.

Wij zullen onze MVO-aspecten in kaart brengen, helder MVO-beleid en bijbehorende doelen vaststellen, een MVO-programma en management systeem ontwikkelen en onderhouden en voldoende middelen beschikbaar stellen om de MVO-principes na te leven. Management en medewerkers worden geacht hier actief aan bij te dragen.
Wij zullen jaarlijks ons MVO-beleid en bijbehorende doelen evalueren om zeker te stellen dat deze nog in lijn zijn met onze toekomstvisie.
Wij zullen het FIRA Platform gebruiken om onze klanten te voorzien van betrouwbare informatie over ons MVO-programma.

Roofing Service Nederland B.V.
Directeur
D. Dorland

Download hier de PDF sheet

Recent Posts

Leave a Comment

dakonderhoud-gemeente-arnhemRoofing service op RTL4